Wij werken met de meest moderne testapparatuur op gebied van revisie.
Zo hebben wij uitlees apparatuur, hiermee kunnen wij een diagnose stellen, opgeslagen foutcodes uitlezen en resetten,
voor dat wij beginnen met de revisie.

Na de revisie kunnen wij met deze apparatuur de auto
computer resetten.

Onder een revisie word verstaan: Vernieuwing van alle aan slijtage onderhevige onderdelen. Ook het kleppenblok word nagekeken, doorgemeten en afgesteld. Het vernieuwen van het kleppenblok valt echter niet onder de revisie.